Waarom titeren?

 

Voorbeeld van een positief titer-resultaat

Mijn pups zullen niet klakkeloos de standaard puppy vaccinaties krijgen.  Ze zullen eerst getiterd worden om te kijken of ze nog antistoffen hebben tegen distemper (hondenziekte), hepatitis en parvo.
Puppy’s krijgen van hun moeder antistoffen tegen deze ziektes mee, de zogenaamde maternale bescherming. Als een pup nog door deze antistoffen beschermd is zal een enting niet aanslaan maar spuit je wel, nodeloos, gif in een klein lijfje.
Menig pup die de standaard 6, 9 en 12 weken entingen had gekregen bleek op de leeftijd van 8 tot 10 maanden toch nog onbeschermd rond te lopen. Daarom ben ik er voorstander van om eerst te meten of er nog antistoffen aanwezig zijn.
Dit gebeurt door het afnemen van een paar druppeltjes bloed waarna de dierenarts kan bepalen of er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn. Als blijkt dat deze niet voldoende meer zijn zal ik overgaan tot vaccineren, niet eerder. Vier weken na de vaccinatie zal er opnieuw worden getiterd om te beoordelen of de vaccinatie is aangeslagen en de anti-stoffen de gewenste waardes hebben. Het voordeel van deze methode is dat een jaarlijkse enting vaak niet meer nodig is omdat aan de waardes kan worden afgelezen hoe lang uw hond ongeveer beschermd zal zijn. Een dierenarts die titert met VacciCheck zal bij de juiste waardes uw hond pas na drie jaar terug willen zien. Het mag duidelijk zijn dat ik dus niet tegen vaccineren ben maar dat ik wil vaccineren op het juiste moment. 
Mijn advies is om lid te worden van de Facebookgroep ‘Alles over Titeren’. Hier vindt u een lijst met dierenartsen die de test op de juiste manier uitvoeren en kunt u tevens alle mogelijke vragen stellen die u eventueel nog heeft.